TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE PRESTARI SERVICII   PDF Taxe pentru activitatea de prestari servicii
Temei legal:
- Hot.Cons.Adm. Nr.110/22.01.2016;
- Hot.Cons.Adm. Nr.137/10.08.2017.

IMPORTANT!
  • Incepand cu 31.05.2018 se aproba Hot.Cons.Adm. Nr.153/30.05.2018 potrivit careia clientii beneficiaza de plata esalonata in 10 rate lunare a contravalorii lucrarilor de executie a bransamentelor/racordurilor la reteaua publica
    de apa si de canalizare a localitatilor.
  • Incepand cu 03.08.2017 se aproba scutirea de taxe pentru obtinerea avizelor de amplasament a tuturor Unitatilor Administrativ Teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Dambovita", conform Hot.Cons.Adm. Nr.136/02.08.2017.
   PDF Efectuarea de analize de apa potabila - (Tarife valabile din data de 15.03.2023 conform Hotararii nr. 414/15.03.2023 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita)

   PDF Efectuarea de analize de apa uzata - (Tarife valabile din data de 15.03.2023 conform Hotararii nr. 414/15.03.2023 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita)

Informatii de interes

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Anunt privind selectia Consiliul de Administratie Anunt privind selectia pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al Societătii CATD S.A. Mai mult...
Anunt privind selectia directorilor si managerilor Anunt privind selectia Directorului general, Directorului economic, Directorului Tehnic si de Productie, Managerului de dezvoltare... Mai mult...
Chestionar Feed-Back In vederea analizei nivelului de satisfactie a clientului, privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de Co... Mai mult...
Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare         Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare ... Mai mult...
Informare cu privire la prețul apei potabile Informare cu privire la prețul apei potabile produsă, transportată și distribuită si tariful pentru canalizare – epurare, pentru întrea... Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Bratianu, nr.50,Targoviste,
cod 130055

adresa Telefon

0245614403

0311303535 (Call Center)

0800800168 (Tel Verde)

Fax

004 0245611774

adresa e-mail

secretariat@catd.ro

Copyright © 2011 Compania de Apa Targoviste Dambovita. Toate drepturile rezervate