DEBRANSARI

28.11.2023

Sotanga:

 • T268529, Str. Calea Pucioasa, Nr.68

27.11.2023

Dobra:

 • J19470, Str. Principala, Nr.460

24.11.2023

Targoviste:

 • 287007, Str. Florescu Ion Emanoil, Bl.4, Ap.48
 • 214400, Str. Popescu Radu, Bl.31, Ap.20

21.11.2023

Targoviste:

 • 238501, Str. Calea Domneasca, Nr.337

20.11.2023

Targoviste:

 • 236853, Str. Calea Domneasca, Nr.80
 • 237466, Str. Popescu Tudorica, Nr.110

16.11.2023

Targoviste:

 • 250290, Str. Florescu Ion Emanoil, Bl.C9, Ap.97
 • 250287, Str. Florescu Ion Emanoil, Bl.C9, Ap.94
 • 242598, Str. Campulung, Nr.55A

15.11.2023

Targoviste:

 • 218912, Str. Bucovinei, Bl.46, Sc.B, Ap.27
 • 236542, Str. Balcescu Nicolae, Bl.48, Sc.A, Ap.17
 • 248595, Str. Balcescu Nicolae, Bl.48, Sc.A, Ap.36
 • 256471, Str. Laminorului, Bl.100G, Sc.INOX, Ap.70
 • 218316, Str. Oprescu Dumitru, Bl.24, Sc.A, Ap.2

23.10.2023

Nucet:

 • 207519, Str. Principala, Nr.550

19.10.2023

Targoviste:

 • 251826, Str. Unirii, Bl.39A, Sc.B, Ap.59
 • 230318, Str. Cair George, Bl.19, Sc.C, Ap.7
 • 242948, Str. Calea Bucuresti, Bl.O2, Sc.C, Ap.9

18.10.2023

Targoviste:

 • 219970, Str. Unirii, Bl.69, Ap.5
 • 222982, Str. Unirii, Bl.72, Sc.A, Ap.37
 • T274970, Str. Unirii, Bl.39A, Sc.B, Ap.36
 • 256461, Str. Laminorului, Bl.100G, Sc.INO, Ap.60
 • 221101, Str. Unirii, Bl.100G, Ap.37
 • 220706, Str. Arcasilor, Bl.37, Sc.B, Ap.21
 • 222682, Str. Moldovei, Bl.56, Sc.B, Ap.33
 • 223367, Str. Marinescu Gheorghe, Bl.80, Sc.B, Ap.23
 • 217878, Str. Oprescu Dumitru, Bl.13, Sc.D, Ap.15
 • 223002, Str. Unirii, Bl.72, Sc.B, Ap.17
 • 219463, Str. Transilvaniei, Bl.61, Sc.B, Ap.34
 • 248172, Str. Unirii, Bl.39A, Sc.B, Ap.51

Niculesti:

 • T278096, Str. Principala, Nr.43

17.10.2023

Targoviste:

 • 233476, Str. Stanica Ilie, Bl.49, Sc.A, Ap.19
 • 229738, Str. Cair George, Bl.10, Sc.B, Ap.36
 • 218452, Str. Tineretului, Bl.28, Sc.D, Ap.63
 • 217998, Str. Voiculescu Vasile, Bl.19, Sc.E, Ap.84
 • 229761, Str. Cair George, Bl.11, Sc.A, Ap.19
 • 230628, Str. Cioaranescu Ion, Bl.5A, Sc.C, Ap.43
 • 230651, Str. Cioaranescu Ion, Bl.5A, Sc.D, Ap.66
 • 229870, Str. Stanescu Marin, Bl.14, Sc.A, Ap.8
 • 219251, Str. Transilvaniei, Bl.57, Sc.D, Ap.70
 • 220494, Str. Campulung, Bl.33, Sc.A, Ap.9
 • 220815, Str. Unirii, Bl.41, Sc.A, Ap.2
 • 218152, Str. Oprescu Dumitru, Bl.20, Sc.B, Ap.20
 • 221806, Str. Oprescu Dumitru, Bl.16, Sc.A, Ap.2
 • 218322, Str. Oprescu Dumitru, Bl.24, Sc.A, Ap.8

Raciu:

 • T274304, Str. Principala, Nr.405
 • T271392, Str. Principala, Nr.240

16.10.2023

Ocnita:

 • T258035, Str. Principala, Nr.102

27.09.2023

Ocnita:

 • 233417, Str. Stanica Ilie, Bl.48, Sc.A, Ap.20

19.09.2023

Targoviste:

 • 227657, Str. Vladescu Matei, Bl.19, Ap.10

18.09.2023

Targoviste:

 • 223994, Str. Mircea cel Batran, Bl.A1, Sc.B, Ap.26
 • 224762, Str. Avram Iancu, Bl.43, Ap.10
 • 226459, Str. Griviteti, Bl.2, Sc.BZ, Ap.34

15.09.2023

Targoviste:

 • 223720, Str. Iorga Nicoale, Bl.4, Sc.A, Ap.12

31.08.2023

Targoviste:

 • 248813, Str. Popescu Tudorica, Nr.106
 • 237416, Str. Popescu Tudorica, Nr.12
 • 248813, Str. Calea Bucuresti, Nr.116

29.08.2023

Targoviste:

 • 256440, Str. Laminorului, Bl.100G, Sc.INOX, Ap.39

25.08.2023

Targoviste:

 • 238445, Str. Calea Domneasca, Nr.285

23.08.2023

Nucet:

 • T273692, Str. Scolii, Nr.404

21.08.2023

Targoviste:

 • 233141, Str. Stanica Ilie, Bl.44B, Sc.B, Ap.36

17.08.2023

Targoviste:

 • 245977, Str. Florescu Ion Emanoil, Bl.C5, Ap.76
 • 245968, Str. Florescu Ion Emanoil, Bl.C5, Ap.67
 • 250222, Str. Florescu Ion Emanoil, Bl.C9, Ap.24
 • 250232, Str. Florescu Ion Emanoil, Bl.C5, Ap.35
 • 245947, Str. Florescu Ion Emanoil, Bl.C5, Ap.45
 • 245908, Str. Florescu Ion Emanoil, Bl.C5, Ap.6
 • 245986, Str. Florescu Ion Emanoil, Bl.C5, Ap.86
 • 250218, Str. Florescu Ion Emanoil, Bl.C5, Ap.20
 • 245954, Str. Florescu Ion Emanoil, Bl.C5, Ap.52

16.08.2023

Bucsani:

 • T274091, Str. Puiculestilor, Nr.119
 • T273526, Str. Principala, Nr.695
 • T273189, Str. Turtura, Nr.220
 • T272705, Str. Potcovarilor, Nr.375

27.07.2023

Lucieni:

 • T272193, Str. Principala, Ap.249
 • T276523, Str. Principala, Ap.247
 • T274353, Str. Plopilor, Ap.57

25.07.2023

Dragomiresti:

 • 240719, Str. Bisericii, Ap.161
 • 221166, Str. Bisericii, Ap.188
 • 220530, Str. Ciocanesti, Ap.193

24.07.2023

Targoviste:

 • 223295, Str. Marinescu Gheorghe, Bl.78, Sc.F, Ap.111
 • 221166, Str. Unirii, Bl.1X40, Sc.A, Ap.2
 • 220530, Str. Campulung, Bl.34, Sc.A, Ap.5
 • 246341, Str. Laminorului, Bl.100G, Ap.4, Nr.2A

17.07.2023

Targoviste:

 • 210786, Str. Mircea Cel Batran, Bl.H6, Sc.G, Ap.9
 • 211138, Str. Libertatii, Bl.B1, Ap.12
 • 211264, Str. Revolutiei, Bl.C13, Ap.11
 • 211205, Str. Libertatii, Bl.C1, Ap.14

Dobra:

 • J90003904, Str. Garlei, Nr. 438A
 • J90003755, Str. Papaiacu, Nr. 254
 • J90003634, Str. Papaiacu, Nr. 255

16.07.2023

Targoviste:

 • 263997, Str. Alexandru Grigore, Bl.E5, Ap.11

14.07.2023

Targoviste:

 • 224778, Str. Avram Iancu, Bl.44, Ap.1
 • 226364, Str. 9 Mai, Bl.10, Sc.A, Ap.19
 • 225098, Str. Avram Iancu, Bl.54, Ap.161

29.06.2023

Targoviste:

 • 221742, Str. Dr. Dumitru Oprescu, Bl.14, Sc.A, Ap.A

28.06.2023

Cojasca:

 • T269082, Str. Principala, Nr.727

23.06.2023

Doicesti:

 • T269082, Str. Coloniei, Bl.11, Sc.A, Ap.5

22.06.2023

Tatarani:

 • T263398, Str. Tatarani, Nr.322

Doicesti:

 • T269252, Str. Coloniei, Bl.11, Sc.B, Ap.23
 • 286792, Str. Coloniei, Bl.C3, Sc.A, Ap.11
 • T286836, Str. Coloniei, Bl.13, Sc.A, Ap.5

21.06.2023

Razvad:

 • T286515, Str. Principala, Nr.153
 • T286631, Str. Principala, Nr.168

20.06.2023

Targoviste:

 • 215039, Str. Coresi Diacon, Bl.12, Sc.A, Ap.6

19.06.2023

Targoviste:

 • 229307, Str. Vlad Tepes, Bl.62, Sc.B, Ap.17
 • 231472, Str. Nae Ion, Bl.55, Ap.18
 • 215893, Str. Coresi Diacon, Bl.5, Ap.10

16.06.2023

Targoviste:

 • 222460, Str. Tineretului, Bl.29, Sc.C, Ap.51
 • 218324, Str. DR Oprescu Dumitru, Bl.24, Sc.A, Ap.10
 • 234621, Str. Popescu Mihai, Bl.31, Sc.B, Ap.14
 • 234588, Str. Petru Cercel, Bl.31, Sc.A, Ap.1
 • 235314, Str. Luceafarului, Bl.41, Sc.A, Ap.7
 • 235357, Str. Sadoveanu Mihail, Bl.42, Sc.A, Ap.12
 • 227735, Str. Vladescu Matei, Bl.30, Sc.B, Ap.23
 • 224531, Str. Avram Iancu, Bl.17, Sc.A, Ap.18
 • 224397, Str. Draghinescu Virgil, Bl.14, Ap.14

26.05.2023

Raciu:

 • T272956, Str. Coboras, nr.277

23.05.2023

Targoviste:

 • 222648, Str. Moldovei, Bl.55, Sc.D, Ap.79, nr.55

19.05.2023

Ocnita:

 • T267755, Str. Principala, nr.2

Valea Voievozilor:

 • 277211, Str. Aurel Baranga, nr.21

26.04.2023

Targoviste:

 • 204600, Str. Radulescu Ion Heliade, nr.19 - 21

25.04.2023

Targoviste:

 • 207365, Str. Calea Domneasca, nr.253

24.04.2023

Bilciuresti:

 • J21058U10, Str. Principala, nr.158
 • J20703, Str. PRINCIPALA, nr.93
 • J20915U10, nr.71

21.04.2023

Aninoasa:

 • 255021, Str. Suseni, nr.77

Razvad:

 • T262629, Str. Gura Vaii, nr.131A

19.04.2023

Targoviste:

 • T286233, Str. Georgescu Toma, preot, bl.12, sc.A, ap.3

18.04.2023

Targoviste:

 • 221234, Bd. Unirii, bl.2x40, sc.A, ap.11
 • 237458, Str. Popescu Tudorica, capitan, nr.80

30.03.2023

Dragomiresti:

 • 252951, Str. Scolii, nr.6

28.03.2023

Bilciuresti:

 • J25236, Str. Linia Vale, nr.61

22.03.2023

Targoviste:

 • 217056, Str. Duiliu Zamfirescu, Bl.11, ap.31, zona Micro V

20.03.2023

Targoviste:

 • 233480, Str. Unirii, Capitan, Bl.49, Sc.B, ap.23, zona Micro XI

Razvad:

 • T264665, Str. Bisericii, nr.40, zona Razvad de Jos

17.03.2023

Targoviste:

 • 229031, Str. Craitelor, Bl.4, Sc.A, ap.12, zona Micro XI
 • 233480, Str. Stanica Ilie, Capitan, Bl.49, Sc.B, ap.23, zona Micro XI
 • 223250, Str. Marinescu Gheorghe, Doctor, Bl.78, Sc.D, ap.66, zona Micro VI

16.03.2023

Targoviste:

 • 229279, Str. Vlad Tepes, Bl.62, Sc.A, ap.9, zona Micro XI
 • 230641, Str. Cioranescu Ion, Bl.5A, Sc.C, ap.56, zona Micro XI
 • 233454, Str. Stanica Ilie, Capitan, Bl.48, Sc.C, ap.17, zona Micro VI
 • 230318, Str. Cair George, Bl.19, Sc.C, ap.7, zona Micro VI
 • 229981, Str. Fernic Ionel, Bl.16, Sc.B, ap.39, zona Micro VI
 • 221142, Str. Unirii, Bl.100G, ap.78, zona Micro VI
 • 221157, Str. Unirii, Bl.100G, ap.93, zona Micro VI
 • 220558, Str. Campulung, Bl.34, Sc.B, ap.33, zona Micro VI
 • 222715, Str. Moldovei, Bl.56, Sc.D, ap.66, zona Micro VI
 • 220569, Str. Campulung, Bl.35, Sc.A, ap.4, zona Micro VI
 • 248139, Str. Unirii, Bl.39A, Sc.A, ap.18, zona Micro VI

15.03.2023

Targoviste:

 • 231601, Str. Cioranescu Ion, Bl.8, Sc.B, ap.40, zona Micro XI
 • 285408, Str. Cioranescu Ion, Bl.9, Sc.B, ap.39, zona Micro XI
 • 222309, Str. Moldovei, Bl.66, Sc.C, ap.57, zona Micro VI
 • 221743, Str. Oprescu Dumitru, Doctor, Bl.14, Sc.A, ap.19, zona Micro VI
 • 220264, Str. Georgescu Benone, Doctor, Bl.82B, Sc.A, ap.35, zona Micro VI
 • 220265, Str. Georgescu Benone, Doctor, Bl.82B, Sc.A, ap.36, zona Micro VI

02.03.2023

Targoviste:

 • 221292, Str. Basarabiei, Bl.3-BAS, Sc.B, Ap.14

23.02.2023

Malu cu Flori:

 • TMF8273, Str. Lunca, nr.100
 • TMF8332, Str. Malu cu Flori, nr.175
 • TMF8793, Str. Malu cu Flori, nr.344

27.02.2023

Targoviste

 • 213966, Str. Popescu Radu, Bl.23, Sc.A, Ap.18

16.02.2023

Targoviste:

 • T248032, Str. Eroiloir, Bl.1, Sc.a, ap.1, zona Micro III

18.01.2023

Dragomiresti:

 • Ilie Ioana, Str. Bisericii, nr.151A

Targoviste:

 • Maria Constantin, Str. Oprescu Dumitru, Bl.23, Sc.A, ap.18, zona Micro VI
 • Stanescu Ionel, Str. Calea Domneasca, nr.96, zona Sector I
 • Catana Laurentiu, Str. Madrid, Bl.M2, ap.21, zona Sector I
 • Neagu Angelica, Str. Madrid, Bl.M2, ap.24, zona Sector I
 • Preda Marius Ionut, Str. Madrid, Bl.M3, ap.6, zona Sector I

17.01.2023

Targoviste:

 • Savulescu Ortansa, Str. Urmuz, Bl.2, Sc.A, ap.19, nr.2, zona Micro V
 • Lepadatu Gheorghe, Str. Unirii, Bl.44, Sc.C, ap.42, nr.44, zona Micro VI
 • Neacsu Laura, Str. Bulandra Tony, Bl.33B, Sc.A, ap.2, nr.33B, zona Micro XI
 • Soreanu Mihaela, Str. Calea Bucuresti, Bl.G9, Sc.A, ap.11, zona Micro XI

16.01.2023

Targoviste:

 • Maria Constantin, Str. Oprescu Dumitru, Bl.23, Sc.A, ap.18, zona Micro VI

21.11.2022

Targoviste:

 • 214333, Str. Popescu Radu, Bl.29, ap.41

24.10.2022

Targoviste:

 • 253195, Str. Nifon, nr.9

20.10.2022

Targoviste:

 • 229953, Str. Ferenic Ionel, Bl.16, Sc.A, ap.11

27.09.2022

Targoviste:

 • 234642, Str. Popescu Mihai, Bl.31, Sc.C, ap.15, nr.31

05.08.2022

Targoviste:

 • Olaru Gheorghe, Str. Zatranu Stan, Colonel, Nr.37
 • Tughui Maria, Str. 9 Mai, Bl.8, Sc.DR, Ap.67
 • Sfirnoiu Elena, Str. Grivitei, Bl.2, Sc.AZ, Ap.5
 • Bidireanu Elena, Str. Grivitei, Bl.2, Sc.AZ, Ap.6
 • Ciocan Alin Andrei, Str. 9 Mai, Bl.9, Sc.AR, Ap.7
 • Dinu Florin, Str. Avram Iancu, Bl.46, Sc.A, Ap.17
 • Dobre Mariana, Str. Avram Iancu, Bl.46, Sc.B, Ap.28

03.08.2022

Targoviste:

 • Raluca Maria, Str. Independentei, Bl.ICMD, Bl.C, Ap.3
 • Stan Maria Romo, Str. Avram Iancu, Bl.54, Ap.56
 • Stoica Maria, Str. Avram Iancu, Bl.54, Ap.91
 • Dumitru Cerasela, Str. Avram Iancu, Bl.17, Sc.A, Ap.9
 • Milos Florentina, Str. Avram Iancu, Bl.46, Sc.A, Ap.2
 • Tomescu Ion, Str. Avram Iancu, Bl.46, Sc.C, Ap.42
 • Salceanu Clara, Str. Avram Iancu, Bl.46, Sc.C, Ap.51

02.08.2022

Targoviste:

 • Leahu Vasile, Str. Matei Vadescu, Bl.20, Ap.11
 • Stan Maria Romo, Str. Avram Iancu, Bl.54, Ap.56
 • Stoica Maria, Str. Avram Iancu, Bl.54, Ap.91
 • Dumitru Cerasela, Str. Avram Iancu, Bl.17, Sc.A, Ap.9
 • Milos Florentina, Str. Avram Iancu, Bl.46, Sc.A, Ap.2
 • Tomescu Ion, Str. Avram Iancu, Bl.46, Sc.C, Ap.42
 • Salceanu Clara, Str. Avram Iancu, Bl.46, Sc.C, Ap.51

28.07.2022

Targoviste:

 • Vasile Nina Monica, Str. Zatranu Stan, Colonel, Nr.20

29.06.2022

Targoviste:

 • 211185, Str. B.Dul Libertatii, Bl.B3, Ap.19

27.06.2022

Targoviste:

 • Hilcu Marius, Str. Avram Iancu, Bl.46, Ap.30

24.05.2022

Targoviste:

 • Ursu Adrian, Str. Nifon, Bl.7
 • Iordan Angela, Str. Vlad Tepes, Bl.9, Sc.B, Ap.31
 • Ursu Ghe Florin, Str. Nifon, Bl.34

20.05.2022

Targoviste:

 • Matusa Maria Genoveva, Str. Fernic Ionel, Bl.9, Sc.A, Ap.16

Ocnita:

 • Buzatel Laurentiu Georgian, Str. Principala , Nr.102

19.05.2022

Targoviste:

 • Voicu Laurian, Str. Avram Iancu, Bl.39, Sc.B, Ap.16

16.05.2022

Targoviste:

 • Stan Victor, Str. Transilvaniei, Bl.34, Sc.B, Ap.61

20.04.2022

Targoviste:

 • Caruntu Mihai, Str. Unirii, Bl.85, Sc.B, Ap.39

18.04.2022

Targoviste:

 • Balan Madalina - Firma, Str. Udriste Nasturel, Bl.24, Sc.B, Ap.25
 • Dinu Mariana, Str. Zamfirescu Duiliu, Bl.64, Sc.D, Ap.17

15.04.2022

Targoviste:

 • Marica Gheorghe, Str. Oprescu Dumitru, Bl.21, Sc.B, Ap.2
 • Raceanu Bogdan Ionut, Str. Moldovei, Bl.53, Sc.C, Ap.56
 • Mihalcea Nicolae, Str. Cioranescu Ion, Bl.17, Sc.A, Ap.6

14.04.2022

Targoviste:

 • Petre Ion, Str. Nicolin Ion, Bl.2, Sc.C, Ap.61
 • Stroe Bogdan Constantin, Str. Vlad Tepes, Bl.4, Sc.D, Ap.61
 • Lazaroiu Mihaela, Str. Bratianu Constantin Ion, Bl.5, Sc.C, Ap.57

Doicesti:

 • Gheorghe Florin Alin, Str. Coloniei, Bl.21, Sc.C1, Ap.34

29.03.2022

Bilciuresti:

 • Buleu Rares Constantin, Str. Principala, Nr.92

Dragomiresti:

 • Paun Elena, Str. Principala, Nr.32

Niculesti:

 • Pestisor Claudiu, Str. Principala, Nr.27

21.03.2022

Targoviste:

 • Badea Constantin Catalin, Str. Avram Iancu, Bl.49, Ap.12
 • Dumitrascu Sorin Eugen, Str. Avram Iancu, Bl.46, Sc.A, Ap.12
 • Ionescu Daniel, Str. Avram Iancu, Bl.46, Sc.C, Ap.59
 • Olteanu Danuta, Str. Avram Iancu, Bl.54, Ap.68
 • Tabarca Cornel, Str. Avram Iancu, Bl.54, Ap.19
 • Badea Elena, Str. Oprescu Dumitru, Doctor, Bl.23, Sc.A, Ap.6
 • Eana Adrian, Str. Oprescu Dumitru, Doctor, Bl.23, Sc.A, Ap.17
 • Hulub Dumitru, Str. Unirii, Bl.41, Sc.A, Ap.17
 • Iancu Marian, Str. Laminorului, Bl.100G, Sc.2A, Ap.90
 • Nastase Florentina Mihaela, Str. Unirii, Bl.41, Sc.A, Ap.44
 • Nicolae Lucia, Str. Cair George, Bl.3, Sc.A, Ap.9
 • Dumitrache C Dumitru, Str. Bratianu Constantin Ion, Bl.23, Sc.A, Ap.11

17.03.2022

Targoviste:

 • Popescu Lucia Elena, Bd. Regele Carol I, Bl.CA, Sc.V1, Ap.3
 • Honciu Petre, Str. Coresi, Diacon, Bl.10, Sc.C, Ap.59
 • Militaru Vasile, Str. 9 Mai, Bl.9, Sc.DR, Ap.77

11.03.2022

Targoviste:

 • Eana Adrian - Marius, Str. Oprescu Dumitru, Bl.23, Sc.A, Ap.17
 • Tabarca Conel, Str. Avram Iancu, Bl.54, Ap.19

15.03.2022

Bilciuresti:

 • Rusu Maria, Str. Suseni, Nr.33

Doicesti:

 • Tabirta Diana, Str. Constantin Brancoveanu, Nr.20

15.01.2022

Targoviste:

 • Dute Nafisa, Str. Unirii, Bl.27, Sc.A, Ap.41

23.07.2021

Comisani:

 • T267296, Str. Soseaua Noua, nr. 26

26.02.2020

Bilciuresti:

 • Muzica Ionut, Str. Vlasceni, Nr.11

21.02.2020

Targoviste:

 • Banica Traian Mihai, Str. Plt.Ditescu Stan, Nr.4
 • Ionescu Elena, Str. Dr.Marinoiu, Nr.3
 • Maruntu Dumitru, Str. Milioara, Nr.10

19.02.2020

Targoviste:

 • Marin Elena, Str. Nifon, Nr.44

18.02.2020

Targoviste:

 • Marin Vasilica, Str. Cpt.Tudorica Popescu, Nr.12

31.01.2020

Targoviste:

 • Rosca Gheorghita, Str. Diaconu Coresi, Bl.8/B, Ap.24, Micro IV
 • Popescu Alina, Bd. Mircea Cel Batran, Bl.A1/C, Ap.47, Micro VIII
 • Tamas Dumitru, Str. George Cair, Bl.23/A, Ap.18, Micro XI
 • Cristache Ion, Str. Ion Cioranescu, Bl.2A/A, Ap.1, Micro XI
 • Ghenea Petre, Str. Barbu Lautaru, Nr.29 - rebr. 13.02.2020

Razvad:

 • Ionescu Sorinel, Sat Valea Voievozilor, Nr.40

Gheboaia:

 • Burca Niculina, Str. Principala, Nr.9

30.01.2020

Targoviste:

 • Budriga Georgeta, Str. George Cair, Bl.10/A, Ap.1, Micro XI
 • Cioban Gheorghe, Str. I.E.Florescu, Bl.C5, Ap.12, Micro XII
 • Ciobanu Cristian, Str. I.E.Florescu, Bl.8/A, Ap.41, Micro XII
 • Andrei Milica, Str. Petru Cercel, Nr.19A

28.01.2020

Targoviste:

 • Tutulea Viorel, B-dul Unirii, Bl.100G/A, Ap.92, Micro VI

Cojasca:

 • Paun Marcel, Sat Iazu, Nr.208
 • Roman Daniel, Sat Fantanele, Nr.156

27.01.2020

Ulmi:

 • Andreescu Maria, Str. Principala, Nr.193

22.01.2020

Targoviste:

 • Coman Raluca, Str. Radu Popescu, Bl.38/A, Ap.3, Micro IV
 • Dimitriu Mirela Aurelia, Str. Vasile Florescu, Bl.21/A, Ap.19, Micro V - rebr. 22.01.2020
 • Zamfir Ion, Str. Ion Ghica, Bl.6/A, Ap.27, Micro V
 • VALUNO TRANS SRL, Str. Eroilor, Nr.1

21.01.2020

Targoviste:

 • Negescu Mihaela, Str. Dumitru Oprescu, Bl.23/A, Ap.16, Micro VI - rebr. 11.02.2020
 • Tanase Iosif, Str. Matei Vladescu, Bl.21, Ap.22, Micro IX
 • Paun Nicolae, Str. Lazarica Petrescu, Bl.50/B, Ap.14, Micro XI

20.01.2020

Targoviste:

 • Predescu Filofteia, Str. Mircea Cel Batran, Bl.A1/C, Ap.36, Zona Centrala - rebr. 27.01.2020
 • Serban Maria, Str. Avram Iancu, Bl.44, Ap.21, Micro IX - rebr. 20.01.2020
 • Popescu Ion, Str. Prof.Radu Gioglovan, Bl.50/C, Ap.13, Micro IX

Aninoasa:

 • Pantazi Stelica, Str. C-tin Manolescu, Nr.237

17.01.2020

Targoviste:

 • Cotoc Constantin, Str. Aleea Grivitei, Bl.2/B, Ap.23, Micro IX
 • Mihai Cristian, Str. Independentei, Bl.3/C, Ap.4, Micro IX - rebr. 20.01.2020
 • Ene George Simion, Str. Independentei, Bl.3/C, Ap.16, Micro IX
 • Dumitrescu Manuela, Str. Independentei, Bl.4/C, Ap.2, Micro IX - rebr. 30.01.2020

16.01.2020

Targoviste:

 • Wielerhin Giusepe, Str. Nicolae Iorga, Bl.4/B, Ap.29, Zona Centrala - rebr. 24.02.2020
 • Bobeica Adrian, Str. Avram Iancu, Bl.17/A, Ap.8, Micro IX - rebr. 31.01.2020
 • Dumitrescu Niculina, Str. Avram Iancu, Bl.46/C, Ap.53, Micro IX - rebr. 17.01.2020

27.08.2018

Targoviste:

 • Marin Mircea Gheorghe (Cotovelea), Str. Ion Cioranescu, Bl.8, Sc.B, Ap.30 , Zona Micro XI

27.05.2018

Targoviste:

 • Badea Maria, Str. Voiculescu Vasile, Bl.F1, Sc.B, Ap.6 , Zona Micro VI

29.09.2015

Targoviste:

 • 253504, Str. I.E.Florescu , Bl.C4, sc.A, Ap.13

10.09.2015

Targoviste:

 • 219307, Bd.Unirii, Bl.51, Ap.46 , Zona Micro VI

REBRANSARI

29.11.2023

Targoviste:

 • 236445, Str. I C Bratianu, Bl.D6, Sc.D, Ap.19

24.11.2023

Raciu:

 • T274304, Str. Principala, Nr.405

23.11.2023

Targoviste:

 • 250287, Str. Florescu Ion Emanoil, Bl.C9, Ap.94

22.11.2023

Targoviste:

 • 218260, Str. Oprescu Dumitru, Bl.22, Sc.B, Ap.21

21.11.2023

Targoviste:

 • 221101, Str. Unirii, Bl.100G, Ap.37

20.11.2023

Targoviste:

 • 250290, Str. Florescu Ion Emanoil, Bl.C9, Ap.97

17.11.2023

Targoviste:

 • 221743, Str. Oprescu Dumitru, Bl.14, Sc.A, Ap.19

15.11.2023

Targoviste:

 • 218912, Str. Bucovinei, Bl.46, Sc.B, Ap.27
 • 236542, Str. Balcescu Nicolae, Bl.48, Sc.A, Ap.17

08.11.2023

Targoviste:

 • 226459, Str. Grivitei, Bl.2, Sc.BZ, Ap.34

06.11.2023

Targoviste:

 • 237416, Str. Popescu Tudorica, Nr.12

02.11.2023

Targoviste:

 • 221806, Str. Oprescu Dumitru, Bl.16, Sc.A, Ap.2

31.10.2023

Targoviste:

 • 233417, Str. Stanica Ilie, Bl.48, Sc.A, Ap.20

25.10.2023

Ocnita:

 • T258035, Str. Principala, Nr. 102

24.10.2023

Targoviste:

 • 217998, Str. Voiculescu Vasile, Bl.19, Sc.E, Ap.84

Nucet:

 • 207519, Str. Principala, Nr.550

20.10.2023

Targoviste:

 • T274970, Str. Unirii, Bl.39A, Sc.B, Ap.36

19.10.2023

Targoviste:

 • 251826, Str. Unirii, Bl.39A, Sc.B, Ap.59
 • 218452, Str. Tineretului, Bl.28, Sc.D, Ap.63
 • 219970, Str. Unirii, Bl.69, Ap.5
 • 222982, Str. Unirii, Bl.72, Sc.A, Ap.37

18.10.2023

Targoviste:

 • 229738, Str. Cair George, Bl.10, Sc.B, Ap.36
 • 250218, Str. Florescu Ion Emanoil, Bl.C9, Ap.20

17.10.2023

Targoviste:

 • 221292, Str. Basarabiei, Bl.3-BAS, Sc.B, Ap.14
 • 233476, Str. Stanica Ilie, Bl.49, Sc.A, Ap.19

09.10.2023

Targoviste:

 • 227657, Str. Vladescu Matei, Bl.19, Ap.10
 • 224762, Str. Avram Iancu, Bl.43, Ap.10

06.10.2023

Targoviste:

 • 223720, Str. Iorga Nicoale, Bl.4, Sc.A, Ap.12

03.10.2023

Targoviste:

 • 223994, Str. Mircea cel Batran, Bl.A1, Sc.B, Ap.26

28.08.2023

Targoviste:

 • 225028, Avram Iancu, Bl.54, Ap.91

25.08.2023

Targoviste:

 • 222726, Str.Moldovei, Bl.56, Sc.D, Ap.77

21.08.2023

Targoviste:

 • 245977, Str.Florescu Ion Emanoil, Bl.C5, Ap.67

Bucsani:

 • T274091, Str.Puiculestilor, Ap.119

18.08.2023

Targoviste:

 • 245977, Str.Florescu Ion Emanoil, Bl.C5, Ap.76

16.08.2023

Targoviste:

 • 235314, Str. Luceafarului, Bl.41, Sc.A, Ap.1, Nr.41

Cojasca:

 • T262050, Str. Morarilor, Nr.351

11.08.2023

Targoviste:

 • 234588, Str. Petru Cercel, Bl.31, Sc.A, Ap.1, Nr.31

10.08.2023

Razvad:

 • T286515, Str. Principala, Nr.153

09.08.2023

Targoviste:

 • 224853, Str. Avram Iancu, Bl.46, Sc.C, Ap.51
 • T267502, Str. Petru Cercel, Bl.19A, Sc.C, Ap.51

08.08.2023

DOBRA:

 • J90003755, Str. Papaiacu, Nr.254

04.08.2023

Targoviste:

 • 246341, Str. Laminorului, Bl.100G, Sc.C, Ap.51

28.07.2023

Targoviste:

 • T274353, Str. Plopilor, Nr. 57

24.07.2023

Targoviste:

 • 225098, Str. Avram Iancu, Bl.54, Ap.161
 • 221818, Str. Oprescu Dumitru, Bl.16, Sc.A, Ap.161
 • 235357, Str. Sadoveanu Mihail, Bl.42, Sc.A, Ap.12
 • 263997, Str. Alexandru Grigore, Bl.E5, Ap.11

18.07.2023

Targoviste:

 • 211138, Str. Libertatii, Bl.B1, Ap.12
 • 211267, Str. Revolutiei, Bl.C13, Ap.11
 • 211138, Str. Vlad Tepes, Bl.62, Sc.A, Ap.9
 • 233001, Str. Stanica Ilie, Bl.42C, Sc.B, Ap.23

17.07.2023

Targoviste:

 • 210786, Str. Mircea Cel Batran, Bl.H6, Sc.G, Ap.9
 • 211138, Str. Libertatii, Bl.B1, Ap.12

11.07.2023

Targoviste:

 • 230348, Str. Bulandra Tony, Bl.33B, Sc.A, Ap.2, Nr.33B
 • 250000, Str. Bucuresti Cale, Bl.G9, Sc.A, Ap.11

07.07.2023

Bucsani:

 • T273152, Str. Turturica, Nr.161

30.06.2023

Targoviste:

 • 220558, Str. Campulung, Bl.34, Sc.B, ap.33

29.06.2023

Targoviste:

 • 242970, Str. Bucuresti, Bl.O2, Sc.C, ap.31

26.06.2023

Razvad:

 • T247770, Str. Lunca, Nr.297

23.06.2023

Targoviste:

 • 218394, Str. Tineretului, Bl.28, Sc.A, ap.5

22.06.2023

Targoviste:

 • T286233, Str. George Toma, Bl.12, Sc.A, ap.3

19.06.2023

Targoviste:

 • 221742, Str. Dr. Dumitru Oprescu, Bl.14, Sc.A, ap.A

31.05.2023

Targoviste:

 • 223250, Str. Marinescu Gheorghe, Doctor, Bl.78, Sc.D, ap.66, zona Micro VI

29.05.2023

Targoviste:

 • 223205, Str. Marinescu Gheorghe, Doctor, Bl.78, Sc.A, ap.18, zona Micro VI

Razvad:

 • T264665, Str. Bisericii, Nr. 40

24.05.2023

Targoviste:

 • 222648, Str. Moldovei, Bl.55, Sc.D, Ap.79, nr.55

22.05.2023

Targoviste:

 • 213966, Str. Popescu Radu, Bl.23, Sc.A, Ap.18

15.05.2023

Targoviste:

 • 253195, Str. Nifon, nr.9

11.05.2023

Targoviste:

 • 211185, Str. B.Dul Libertatii, Bl.B3, Ap.19

09.05.2023

Targoviste:

 • 204600, Str. Radulescu Ion Heliade, nr.19 - 21

08.05.2023

Comisani:

 • T267296, Str. Soseaua Noua, nr. 26

05.05.2023

Targoviste:

 • 229953, Str. Ferenic Ionel, Bl.16, Sc.A, ap.11

26.04.2023

Targoviste:

 • 220569, Str.Campulung, bl.35, sc.A, Ap.4

24.04.2023

Malu cu Flori:

 • TMF8793, Str.Malu cu Flori, nr.344

20.04.2023

Targoviste:

 • 253504, Str.I.E.Florescu, bl.C4, sc.A, Ap.13

13.04.2023

Targoviste:

 • 285408, Str.Cioranescu Ion, bl.9, sc.B, Ap.39

11.04.2023

Targoviste:

 • 214333, Str.Popescu Radu, bl.29, Ap.41

10.04.2023

Targoviste:

 • 234642, Str.Popescu Mihai, bl.31, sc.C, Ap.15, Nr.31

05.04.2023

Targoviste:

 • 230318, Str.Cair George, bl.19, Ap.C, Nr.7

30.03.2023

Targoviste:

 • 218282, Str.Oprescu Dumitru, Sc.23, Ap.A, Nr.18, Zona Micro VI

29.03.2023

Targoviste:

 • 239646, Str. Zatranu Stan, Colonel, Nr.37

23.03.2023

Targoviste:

 • 219307, Bd.Unirii, Bl.51, Ap.46 , Zona Micro VI

16.03.2023

Malu cu Flori:

 • TMF8332, Str. Malu cu Flori, nr.175

17.03.2023

Targoviste:

 • T248032, Str. Eroiloir, Bl.1, Sc.a, ap.1, zona Micro III

07.03.2023

Malu cu Flori:

 • TMF8273, Str. Lunca, nr.100

Aninoasa:

 • 249374, Str. C-tin Manolescu, Nr.237

11.01.2023

Targoviste:

 • Badea Maria, Str. Voiculescu Vasile, Bl.F1, Sc.B, Ap.6 , Zona Micro VI

04.01.2023

Targoviste:

 • Marin Mircea Gheorghe (Cotovelea), Str. Ion Cioranescu, Bl.8, Sc.B, Ap.30 , Zona Micro XI

08.08.2020

Targoviste:

 • Tugui Maria, Str. 9 Mai, Bl.8, Sc.DR, Ap.67
 • Leahu Vasile, Str. Matei Vladescu, Bl.20, Ap.11

04.08.2020

Targoviste:

 • radulica Maria, B-dul Libertatii, Bl.ICMD, Sc.C, Ap.3

26.07.2020

Targoviste:

 • Hilcu Marius, Str. Avram Iancu, Bl.46, Ap.30
 • Cristea Vasile, Str. Diaconu Coresi, Bl.5, Bl.1, Ap.44

06.07.2020

Targoviste:

 • Iordache Elena, B-dul Libertatii, Bl.B3, Ap.24

01.07.2020

Targoviste:

 • Savu Liliana, Str. Ion Cioranescu, Bl.2B, Sc.B, Ap.35

21.04.2020

Targoviste:

 • Caruntu Mihai, Str. Unirii, Bl.85, Sc.B, Ap.39
 • Dute Nafisa, Str. Unirii, Bl.27, Sc.A, Ap.41
 • Lazaroiu Mihaela, Str. Bratianu Constantin Ion, Bl.5, Sc.C, Ap.57

15.04.2020

Targoviste:

 • Mihalcea Nicolae, Str. Cioranescu Ion, Bl.17, Sc.A, Ap.6
 • Stroe Bogdan Constantin, Str. Vlad Tepes, Bl.4, Sc.D, Ap.61

12.04.2020

Targoviste:

 • Eana Adrian, Str. Oprescu Dumitru, Doctor, Bl.23, Sc.A, Ap.17

05.04.2020

Targoviste:

 • Tabarca Cornel, Str. Avram Iancu, Bl.54, Ap.19

29.03.2020

Targoviste:

 • Nastase Florina Izabela, Str. Bd.Unirii, Bl.44, Sc.A Ap.41

25.03.2020

Targoviste:

 • Gilca Florin, Str. I.E.Florescu, Bl.33, Sc.C5

18.03.2020

Targoviste:

 • Tenita Dragos, Str. Gen.Matei Vladescu, Bl.21, Ap.20

11.03.2020

Targoviste:

 • Trica Angela, Str. Laminorului, Bl.18, Sc.B Ap.1

27.02.2020

Targoviste:

 • Mica A Vasile, Str. Moldovei, Bl.53/A, Ap.13, Micro VI

24.02.2020

Targoviste:

 • Wielerhin Giusepe, Str. Nicolae Iorga, Bl.4/B, Ap.29, Zona Centrala

19.02.2020

Lucieni:

 • Vilcu Cornel Andrei, Sat Suta Olteni, Nr.57

18.02.2020

Targoviste:

 • Andreescu Gabriel, Str. Laminorului, Bl.100G/B, Ap.106, Micro VI
 • Pica Silviu Alexandru, Str. Transilvaniei, Bl.62/D, Ap.69, Micro VI

Razvad:

 • Mustaciosu Petre, Str. Garii, Nr.15

13.02.2020

Targoviste:

 • Ghenea Petre, Str. Barbu Lautaru, Nr.29

11.02.2020

Targoviste:

 • Negescu Mihaela, Str. Dumitru Oprescu, Bl.23/A, Ap.16, Micro VI

05.02.2020

Targoviste:

 • Voicu Elena, Str. Radu Popescu, Bl.23/A, Ap.17, Micro IV

31.01.2020

Targoviste:

 • Bobeica Adrian, Str. Avram Iancu, Bl.17/A, Ap.8, Micro IX

30.01.2020

Targoviste:

 • Dumitrescu Manuela, Str. Independentei, Bl.4/C, Ap.2, Micro IX
 • Ivan Vasile, Str. George Cair, Bl.28/A, Ap.13, Micro XI

27.01.2020

Targoviste:

 • Predescu Filofteia, Str. Mircea Cel Batran, Bl.A1/C, Ap.36, Zona Centrala

22.01.2020

Targoviste:

 • Dimitriu Mirela Aurelia, Str. Vasile Florescu, Bl.21/A, Ap.19, Micro V

20.01.2020

Targoviste:

 • Mihai Cristian, Str. Independentei, Bl.3/C, Ap.4, Micro IX
 • Serban Maria, Str. Avram Iancu, Bl.44, Ap.21, Micro IX

17.01.2020

Targoviste:

 • Dumitrescu Niculina, Str. Avram Iancu, Bl.46/C, Ap.53, Micro IX

16.01.2020

Targoviste:

 • Ursache Marian, Str. V.Voiculescu, Bl.19/C, Ap.60, Micro VI

13.01.2020

Targoviste:

 • Badea Petre, Str. Calea Bucuresti, Bl.O2/E, Ap.27, Micro XI

Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Anunt privind selectia Consiliul de Administratie Anunt privind selectia pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al Societătii CATD S.A. Mai mult...
Anunt privind selectia directorilor si managerilor Anunt privind selectia Directorului general, Directorului economic, Directorului Tehnic si de Productie, Managerului de dezvoltare... Mai mult...
Chestionar Feed-Back In vederea analizei nivelului de satisfactie a clientului, privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de Co... Mai mult...
Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare         Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare ... Mai mult...
Informare cu privire la prețul apei potabile Informare cu privire la prețul apei potabile produsă, transportată și distribuită si tariful pentru canalizare – epurare, pentru întrea... Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Bratianu, nr.50,Targoviste,
cod 130055

adresa Telefon

0245614403

0311303535 (Call Center)

0800800168 (Tel Verde)

Fax

004 0245611774

adresa e-mail

secretariat@catd.ro

Copyright © 2011 Compania de Apa Targoviste Dambovita. Toate drepturile rezervate