Obiective

Obiectivele strategice ale Companiei de Apa Targoviste Dambovita:


 • Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii companiei prin extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre clienti;
 • Optimizarea permanenta a costurilor productive si de logistica, astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor cerute de clienti sa se realizeze cu costuri minime;
 • Prioritizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare prin accesarea fondurilor structurale, cu scopul de a putea exploata o infrastructura fiabila de apa potabila si apa uzata;
 • Dezvoltarea unui sistem eficient si eficace al performantelor resurselelor umane;
 • Obtinerea unei marje optimale de profit, care sa permita dezvoltarea in continuare a afacerii, rambursarea creditelor si motivarea personalului;
 • Preocuparea fata de sanatatea si securitatea in munca a angajatilor nostri.

Obiectivele generale:


 • Intretinerea si monitorizarea continua a sistemelor de alimentare cu apa si a sistemelor de colectare si tratare a apelor uzate administrate de S.C. Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A.;
 • Consolidarea S.C. Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A. in pozitia de lider regional in sfera serviciilor
  de alimentare cu apa si de colectare si tratare a apelor uzate, printr-un management performant in domeniul calitatii, mediului, SSM si al laboratoarelor de incercari;
 • Implementarea Proiectului "Fazarea Proiectului - Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita", finalizat prin POIM;
 • Atribuirea contractului de asistenta tehnica pentru Proiectul "Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finalizare si a documentatiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita" in perioada 2014-2020;
 • Revizuirea procedurilor si implementarea Proiectului "Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finalizare a documentatiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Dambovita" in perioada 2014-2020;
 • Cresterea increderii si a satisfactiei clientilor in calitatea serviciilor furnizate de catre S.C. Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A.;
 • Prevenirea, eliminarea sau reducerea daunelor aduse mediului in urma proceselor ce se deruleaza in Companie;
 • Instruirea si constientizarea angajatilor privind calitatea activitatilor pe care le desfasoara, cresterea motivatiei, satisfactiei si performantei angajatilor;
 • Asigurarea calitatii apei potabile la consumator;
 • Identificarea, evaluarea si controlul eficient al riscurilor inclusiv al riscurilor privind sanatatea si securitatea in munca, pentru ca acestea sa fie reduse la un nivel acceptabil, care sa nu afecteze modul de functionare al S.C. Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A. sau calitatea activitatilor acesteia.

Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Apel pentru utilizarea responsabila a apei pe perioada de caniculă Apel pentru utilizarea responsabila a apei pe perioada de caniculă Anunț Mai mult...
Apel de responsabilitate in privinta consumului de apa pe perioada de secetă Apel de responsabilitate in privinta consumului de apa pe perioada de secetă Anunt Mai mult...
Anunt Sistemul Ro e-Factura Anunț privind Implementarea Sistemului Ro e-Factura        Implementarea Sistemulu... Mai mult...
Chestionar Feed-Back In vederea analizei nivelului de satisfactie a clientului, privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de Co... Mai mult...
Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare         Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare ... Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Bratianu, nr.50,Targoviste,
cod 130055

adresa Telefon

0245614403

0311303535 (Call Center)

0800800168 (Tel Verde)

Fax

004 0245611774

adresa e-mail

secretariat@catd.ro

Copyright © 2011 Compania de Apa Targoviste Dambovita. Toate drepturile rezervate