SPSU - Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta al SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA


  Dispozitii generale
 • In vederea indeplinirii cerintelor stabilite prin Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicare, precum si prin Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicare, Companiei de Apa Targoviste Dâmbovita S.A., ca societate comerciala, ii revine indatorirea de a infiinta structuri specifice proprii, in aceste domenii, in vederea desfasurarii de activitati de prevenire si control, de identificare a factorilor de risc, de stabilire a unui cadru organizatoric de sprijinire si de interventie in activitatile de limitare si de eliminare a urmarilor unor dezastre naturale sau tehnologice, de pregatire, in acest sens, atat a salariatilor cat si a membrilor acestor structuri.
 • Ca urmare, in cadrul Companiei de Apa Targoviste Dâmbovita S.A., a fost constituit Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta in scopul indeplinirii functiilor de prevenire si control, de identificare a factorilor de risc, de stabilire a cadrului de instruire in vederea pregatirii periodice in domeniul situatiilor de urgenta in concordanta cu legislatia privind protectia civila cat si apararea impotriva incendiilor.
 • Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta poate indeplini si misiuni de sprijin a activitatilor de limitare si de eliminare a urmarilor unor dezastre naturale sau tehnologice prin masuri de preluare si transmitere de date din zona de competenta, de asistenta in vederea sprijinirii solutionarii solicitarilor de suplimentare a fortelor si a mijloacelor de interventie apartinand Companiei de Apa Targoviste Dâmbovita S.A., in situatia in care se constata insuficienta acestora.
 • Componenta privind interventia directa, in vederea limitarii si eliminarii urmarilor unor dezastre naturale sau tehnologice, este asigurata, la nivelul unuia sau mai multor compartimente functionale, prin echipe de interventie infiintate in vederea asigurarii misiunilor specifice de alarmare-alertare, de evacuare, de interventie prin operatii de deblocare salvare, acordarea primului ajutor, de aplicarea de masuri privind identificarea cauzelor, minimizarea si lichidarea efectelor acestora, aducerea la starea de normalitate, etc. Aceste echipe de interventie sunt in directa subordonare a sefilor compartimentelor functionale, de care apartin, si vin in sprijinul salariatilor din punctele de lucru unde se impun masuri specifice de interventie.

 • Scopul Activitatilor Desfasurate
 • Scopul activitatilor desfasurate de Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă, in conformitate cu dispozitiile legale, privind domeniul protectiei civile si al apararii impotriva incendiilor, este de a duce la preintâmpinarea, reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, in vederea protejarii personalului propriu, a populaţiei, a mediului, a bunurilor şi valorilor materiale.

 • Zona de Competenta
 • Zona de competenta a Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă este zona in care isi desfasoara activitatea curenta Compania de Apa Targoviste Dâmbovita S.A. Aceasta este impartita in sase zone de operare pe raza carora activeaza sectiile Targoviste, Gaesti, Titu, Pucioasa, Fieni, Moreni.

 • Organizare
 • In conformitate cu dispozitiile stabilite prin Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicare, precum si prin Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicare, Compania de Apa Targoviste Dâmbovita S.A., ca societate comerciala, a desemnat si numit prin decizii ale Directorului General, dintre salariatii proprii, absolventi ai unor cursuri de specialitate, persoanele ce indeplinesc functiile de Inspector de Protectie Civila cat si pe cea de Cadru Tehnic P.S.I. Acestia isi desfasoara activitatea in cadrul Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta, entitate constituita distinct la nivelul Companiei de Apa Targoviste Dâmbovita S.A.

 • Subordonare
 • Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta este constituit în cadrul Companiei de Apa Targoviste Dâmbovita S.A., ca structura distincta, fiind in directa subordonare a Celulei pentru Situatii de Urgenta, a presedintelui acesteia, Directorul General.

 • Date de Contact:
  • Adresa: Str. I.C. Bratianu, Nr. 50, Targoviste, Judetul Dambovita
  • Telefon: 0245614403/119
  • Fax: 0245611774
  Misiuni
 • Tipurile de riscuri identificate la nivelul sectoarelor operationale, in conformitate cu “Lista situatiilor de urgenta si a accidentelor potentiale” la nivelul Companiei de Apa Targoviste Dâmbovita S.A., sunt cele legate de posibilitatea producerii unor calamitati naturale sau accidente tehnologice grave: cutremure, alunecari/prabusiri de teren, inundatii, caderi masive de zapada, viscole, ingheturi, incendii si explozii, accidente chimice datorate utilizarii clorului gazos, accidente grave in timpul transportului recipientelor de clor pe caile rutiere, contaminari chimice, fizice, biologice ale apei potabile, avarieri grave ale retelelor de apa si canalizare, poluari accidentale, sabotaje si acte de vandalism.
 • Organizarea activitatilor si stabilirea tematicilor de instruire-pregatire, organizarea activitatilor de prevenire si control, a activitatilor de sprijinire a coordonarii interventiei salariatilor si a echipelor organizate si aflate in directa subordonare a compartimentelor functionale, activitati specifice domeniului situatiilor de urgenta desfasurate de Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta, au rolul de preintampinare, reducere sau eliminare a riscurilor identificate.
  • Pregatirea si instruirea se face lunar/semestrial de catre conducatorii compartimentelor functionale, in conformitate cu tematicile specifice, intocmite anual de membrii SPSU si aprobate de conducerea companiei. In conformitate cu tematicile de instruire sunt organizate in teritoriu exercitii de utilizare a echipamentelor de interventie. Anual sunt programate exercitii speciale de simulare a unor evenimente grave, a modului efectiv de interventie. (Vezi imagini din timpul simularilor)
  • Controalele de prevenire se desfasoara semestrial, in conformitate cu prevederile legale, de catre membrii Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă, in baza unor programe intocmite de acestia si aprobate de conducerea companiei.
  • Planurile proprii de evacuare, alarmare si interventie stau la baza activitatilor specifice, a planurilor de pregatirea situatiilor de urgenta si a capacitatii de raspuns stabilite pentru fiecare dintre riscurile identificate.
  • Echipamentele de prevenire si interventie din dotarea punctelor de lucru sunt : sisteme de alarmare sonora, sisteme de detectie si avertizare la incendiu, sisteme de detectie si avertizare a scaparilor de clor, stingatoare, hidranti interiori si exteriori, pichete PSI, bazine de neutralizare si/sau instalatii de filtrare pentru scaparile de clor, costume antiacide de protectie, masti cu filtre speciale pentru clor, aparate de respirat izolante.
  • In cazuri extreme se pot folosi si alte dotari ale sectiilor si formatiilor de lucru apartinand Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.: vidanje, autopompe, buldoexcavatoare, motopompe, autocamionete, autocamioane, tractoare, generatoare, pichamere, taietoare de asfalt si beton, aparate de sudura, polizoare de tip flex, scari articulate, etc.


Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Comunicat de presa 10.07.2024 - În atenția clienților Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița - Apel pentru utilizarea responsabila a apei Comunicat de presa 10.07.2024 - În atenția clienților Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița - Apel pentru utilizarea responsabila a apei... Mai mult...
Comunicat de presa 27.06.2024 - Reducere presiune furnizare apa         Comunicat de presa 27.06.2024 - Reducere presiune furnizare apa Mai mult...
Comunicat 28.06.2024 Anunț - În atenția locuitorilor din localitățile Târgoviște, Șotânga, Doicești, Aninoasa și Răzvad ... Mai mult...
Apel pentru utilizarea responsabila a apei pe perioada de caniculă Apel pentru utilizarea responsabila a apei pe perioada de caniculă Anunț Mai mult...
Apel de responsabilitate in privinta consumului de apa pe perioada de secetă Apel de responsabilitate in privinta consumului de apa pe perioada de secetă Anunt Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Bratianu, nr.50,Targoviste,
cod 130055

adresa Telefon

0245614403

0311303535 (Call Center)

0800800168 (Tel Verde)

Fax

004 0245611774

adresa e-mail

secretariat@catd.ro

Copyright © 2011 Compania de Apa Targoviste Dambovita. Toate drepturile rezervate