Obiective

Obiectivele strategice ale Companiei de Apa Targoviste Dambovita:


 • Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii companiei prin extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre clienti;
 • Optimizarea permanenta a costurilor productive si de logistica, astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor cerute de clienti sa se realizeze cu costuri minime;
 • Prioritizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare prin accesarea fondurilor structurale, cu scopul de a putea exploata o infrastructura fiabila de apa si canal;
 • Dezvoltarea unui sistem eficient si eficace al performantelor resurselelor umane;
 • Obtinerea unei marje optimale de profit, care sa permita dezvoltarea in continuare a afacerii, rambursarea creditelor si motivarea personalului;
 • Imbunatatirea performantelor de mediu;
 • Preocuparea fata de sanatatea si securitatea in munca a angajatilor nostri.

Obiectivele generale:


 • Intretinerea si monitorizarea continua a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare;
 • Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare, pe care il administram folosind materiale, echipamente si tehnologii moderne, sigure din punct de vedere tehnic, al protectiei mediului, al securitatii si sanatatii in munca;
 • Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor in sanatatea si securitatea in munca, pentru imbunatatirea continua a mediului de munca;
 • Cresterea increderii si a satisfactiei clientilor prin calitatea serviciilor furnizate;
 • Prevenirea, eliminarea sau reducerea daunelor aduse mediului in urma proceselor ce se deruleaza in Companie;
 • Instruirea si constientizarea resursei umane privind calitatea activitatilor desfasurate, protejarea mediului inconjurator si a riscurilor identificate si evaluate;
 • Cresterea motivatiei, satisfactiei si performantei angajatilor;
 • Asigurarea calitatii si sigurantei apei;
 • Identificarea, evaluarea si controlul eficient al riscurilor, pentru ca acestea sa fie reduse la un nivel acceptabil, care sa nu afecteze modul de functionare al Companiei sau calitatea activitatilor acesteia.

Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Transmitere index Pentru luna Decembrie 2017, indexul se poate transmite numai in perioada 4-13 decembrie 2017. Incepand cu data de 01.01.2... Mai mult...
Obligativitatea racordarii la reteaua de canalizare IN ATENTIA UTILIZATORILOR DE APA Dorim sa va aducem la cunostinta ca in conformitate cu prevederile Legii serviciului de ali... Mai mult...
Comunicat de presa Comunicat de presa - 13.10.2017 Mai mult...
Plati facturi Incasarea contravalorii facturilor se poate efectua prin: Debit direct - plata prin serviciile bancare (pe... Mai mult...
Transmitere facturi Pentru toti utilizatorii serviciilor de apa si/sau canalizare (persoane fizice sau juridice) din Municipiul Targoviste, Municipiul... Mai mult...
Creante Consumatori Compania de Apa Targoviste-Dambovita are de incasat la 31.10.2017 de la clientii sai, cetateni si societati comerciale, suma... Mai mult...

Contact


adresa Adresa

Bd. I.C.Bratianu, nr.50,Targoviste,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403

0800800168

Fax

004 0245611774

adresa e-mail

secretariat@catd.ro

Copyright © 2011 Compania de Apa Targoviste Dambovita. Toate drepturile rezervate